Chi tiết tin - Sở Y tế

Nỗ lực thực hiện công tác dân số trong tình hình mới

Huyện Triệu Phong được đánh giá là một trong những địa phương làm tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) nhiều năm nay. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của Phòng Dân số, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện, góp phần tạo sự chuyển biến, thay đổi hành vi của cộng đồng về dân số và phát triển trong tình hình mới.

Xác định công tác DS-KHHGĐ là một trong những nhiệm vụ quan trọng, Phòng Dân số, TTYT huyện Triệu Phong tích cực tham mưu Thường vụ Huyện uỷ, UBND huyện ban hành nhiều chủ trương, chính sách về công tác dân số trong tình hình mới. Điển hình như, tham mưu Huyện ủy xử lý đảng viên vi phạm chính sách dân số theo Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị; tham mưu UBND huyện ban hành công văn chỉ đạo công tác dân số trong tình hình mới, chỉ đạo phát động và xây dựng làng không có người sinh con thứ 3 trở lên...

Trưởng Phòng Dân số, TTYT huyện Triệu Phong, bác sĩ Lê Thị Cảnh Hoa cho biết: “Hằng năm, trên cơ sở kế hoạch của Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh và tình hình thực tế ở địa bàn huyện, phòng xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về dân số, trình lãnh đạo đơn vị phê duyệt. Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng, các khoa chuyên môn thuộc TTYT huyện tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động chuyên môn về dân số. Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát chuyên môn các hoạt động về dân số của trạm y tế, viên chức dân số xã và cộng tác viên dân số thôn. Quản lý và triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu về y tế - dân số, các dự án khác trên địa bàn huyện. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ đối với viên chức dân số xã và cộng tác viên dân số thôn. Tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào lĩnh vực dân số...”

Phòng Dân số, TTYT huyện còn chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, ban, ngành, đoàn thể ký kết triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ; xây dựng và triển khai thực hiện các mô hình: câu lạc bộ tiền hôn nhân, làng không có người sinh con thứ 3 trở lên, tư vấn và chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng; tăng cường các hoạt động tư vấn, cấp phát, tiếp thị phương tiện tránh thai cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ; đẩy mạnh xã hội hoá về công tác dân số.

Truyền thông trực tiếp tại cộng đồng thông qua các buổi tư vấn, nói chuyện chuyên đề cho đối tượng đích, các già làng, trưởng tộc, người có uy tín trong cộng đồng; tại hộ gia đình thông qua đội ngũ cộng tác viên dân số, tư vấn nhóm nhỏ vận động đối tượng thực hiện các biện pháp tránh thai, xây dựng quy mô gia đình ít con; thông qua hệ thống phát thanh nhân các sự kiện chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ, hưởng ứng sự kiện ngày Dân số Thế giới 11/7; Tháng hành động quốc gia về dân số và ngày Dân số Việt Nam 26/12; kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh... Nhờ đó, đã làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và thay đổi hành vi của Nhân dân trong tham gia thực hiện CSSKSS/KHHGĐ.

Với sự nỗ lực, đóng góp tích cực của Phòng Dân số, TTYT huyện, nhiều chỉ tiêu về công tác DS-KHHGĐ của địa phương đạt và vượt kế hoạch đề ra. Riêng trong năm 2023, phòng phối hợp triển khai hơn 15 buổi truyền thông, 40 nhóm tư vấn về mất cân bằng giới tính khi sinh tại các xã, thị trấn; phát động 4 thôn xây dựng mô hình thôn không sinh con thứ 3 trở lên; tổ chức hơn 40 lượt tư vấn nhóm về dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ tại các xã vùng biển; hơn 100 lượt tư vấn nhóm về sàng lọc trước sinh và sơ sinh tại 18 xã, thị trấn...

Đơn vị thường xuyên đổi mới tuyên truyền cả về nội dung và hình thức nên người dân ở địa phương được nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong tham gia thực hiện các chính sách dân số. Các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ được tham gia các dịch vụ CSSKSS, tự nguyện áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại.

Nhờ vậy, tỉ lệ sinh con thứ 3 của huyện đến cuối năm 2023 giảm còn 17,7%; tỉ số giới tính khi sinh 126 trẻ nam/100 trẻ nữ; tỉ suất sinh 10,5%o; người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ đạt 51%; khám sức khỏe tiền hôn nhân đạt 56%. Tổng số ca thực hiện dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ 4659/4450 ca, đạt 100,5% kế hoạch.

Bác sĩ Lê Thị Cảnh Hoa cho biết thêm: “Với mục tiêu: “Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; hạ thấp tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên, từng bước nâng cao chất lượng dân số; xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”, thời gian tới, phòng tiếp tục tham mưu UBND huyện các giải pháp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông giáo dục và vận động nâng cao chất lượng dân số, công tác CSSKSS/KHHGĐ, đặc biệt là ở vùng khó khăn, vùng có mức sinh cao. Phối hợp với các khoa, phòng của TTYT huyện đáp ứng đầy đủ, kịp thời, an toàn và thuận lợi các phương tiện và dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ có chất lượng cho đối tượng sử dụng. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác dân số, CSSKSS /KHHGĐ, tăng cường các hoạt động tiếp thị xã hội, các phương tiện và dịch vụ KHHGĐ. Khai thác và sử dụng có hiệu quả hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành, nâng cao chất lượng hoạt động nhằm đảm bảo các cơ sở thông tin cần thiết cho công tác chỉ đạo, điều hành và hoạch định chính sách”.

Lệ Hà – Ngọc Trang

Bài viết liên quan
Thống kê
  • Hôm nay1
  • Tháng hiện tại154
  • Tổng lượt truy cập1.552.934
SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ

SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ

Địa chỉ: 34 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị
Email: info@dohquangtri.gov.vn   Điện thoại: 0233. 3852583
 
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ