Dân số và phát triển - Sở Y tế

Tập trung thực hiện hiệu quả chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ

Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản/kế hoạch hóa gia đình (CSSKSS/KHHGĐ) đến các xã có mức sinh cao, tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao và xã thuộc địa bàn khó khăn là một trong những giải pháp quan trọng, mang tính xã hội hoá cao, huy động được sự tham gia của...

Hiệu quả từ một nghị quyết về chính sách dân số - KHHGĐ

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các văn bản của trung ương, của tỉnh về công tác dân số - KHHGĐ trong tình hình mới, đặc biệt là triển thực hiện Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND, ngày 29/7/2017 của HĐND tỉnh về chính sách dân...

Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số trong tình hình mới

Năm 2019 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết 21/NQ-TW, ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới và Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND ngày 29/7/2017 của HĐND tỉnh về chính sách dân số - KHHGĐ giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Chương trình hành động số 110-CTHĐ/TU...

« 1 2 3 4 5 6 7 8
Thống kê
  • Hôm nay1
  • Tháng hiện tại136
  • Tổng lượt truy cập1.587.945
SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ

SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ

Địa chỉ: 34 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị
Email: info@dohquangtri.gov.vn   Điện thoại: 0233. 3852583
 
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ