Danh sách cơ sở kinh doanh dược - Sở Y tế

Quyết định số 257/QĐ-SYT Về việc Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (đợt cấp ngày 22/4/2024)

QUYẾT ĐỊNH số 231/QĐ-SYT Về việc Cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt phân phối thuốc” (đợt cấp ngày 08/04/2024)

Quyết định số 236/QĐ-SYT Về việc Cấp, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (đợt cấp ngày 09/04/2024)

QUYẾT ĐỊNH số 195/QĐ-SYT Về việc Cấp, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (đợt cấp ngày 27/3/2024)

QUYẾT ĐỊNH số 141/QĐ - SYT Về việc Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc

Quyết định về việc thu hồi giấy ĐĐKKDD, giấy GPP của Nhà thuốc Hồng Minh

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” của Nhà thuốc Hồng Minh Địa chỉ: Số 203 Hùng Vương, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Quyết định 121/QĐ-SYT về việc cấp và điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (đợt cấp ngày 23/02/2024)

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” của Nhà thuốc Thu Hồng

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” của Nhà thuốc Thu Hồng, địa chỉ: Số 173 Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” của Nhà thuốc Tuấn Hà.

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” của Nhà thuốc Tuấn Hà, địa chỉ: số 118 Hàm Nghi, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” của Nhà thuốc 54

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” của Nhà thuốc 54, địa chỉ: Chợ phường 5, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Thống kê
  • Hôm nay2
  • Tháng hiện tại911
  • Tổng lượt truy cập1.532.147
SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ

SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ

Địa chỉ: 34 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị
Email: info@dohquangtri.gov.vn   Điện thoại: 0233. 3852583
 
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ