Danh sách cơ sở kinh doanh dược - Sở Y tế

QUYẾT ĐỊNH số 375/QĐ SYT Về việc Cấp và cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (đợt cấp ngày 03/6/2024)

QUYẾT ĐỊNH số 354/QĐ-SYT Về việc Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (đợt cấp ngày 23/5/2024)

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” của Nhà thuốc Đức Thịnh Phát.

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” của Quầy thuốc Cường Kiều

QUYẾT ĐỊNH số 349/QĐ-SYT Về việc Cấp điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược (đợt cấp ngày 20/5/2024)

Quyết định số 257/QĐ-SYT Về việc Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (đợt cấp ngày 22/4/2024)

QUYẾT ĐỊNH số 231/QĐ-SYT Về việc Cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt phân phối thuốc” (đợt cấp ngày 08/04/2024)

Quyết định số 236/QĐ-SYT Về việc Cấp, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (đợt cấp ngày 09/04/2024)

QUYẾT ĐỊNH số 195/QĐ-SYT Về việc Cấp, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (đợt cấp ngày 27/3/2024)

QUYẾT ĐỊNH số 141/QĐ - SYT Về việc Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Thống kê
  • Hôm nay1
  • Tháng hiện tại824
  • Tổng lượt truy cập1.555.611
SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ

SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ

Địa chỉ: 34 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị
Email: info@dohquangtri.gov.vn   Điện thoại: 0233. 3852583
 
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ