Liên hệ - Sở Y tế

Sở Y Tế Quảng Trị

Địa chỉ: 34 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

Điện thoại: 0233. 3852583

Fax: 0233. 3852583

Email: info@dohquangtri.gov.vn

Insert title here

Gửi phản hồi

SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ

SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ

Địa chỉ: 34 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị
Email: info@dohquangtri.gov.vn   Điện thoại: 0233. 3852583
 
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ