Bộ máy tổ chức - Văn phòng Sở Y tế - Sở Y tế

Thư viện ảnh
Thống kê

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 136

Tổng lượt truy cập: 1.552.916

Cơ cấu tổ chức - Sở Y Tế

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

I

SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG TRỊ

1

BAN LÃNH ĐẠO

1

Đỗ Văn Hùng

Giám đốc

0913485163

dovanhung@quangtri.gov.vn

2

Hà Lâm Chi

Phó Giám đốc

0914009510

halamchi.yt@quangtri.gov.vn

3

Trần Văn Thịnh

Phó Giám đốc

0905871965

tranvanthinh@quangtri.gov.vn

4

Nguyễn Xuân Dũng

Phó Giám đốc

0915351567

nguyenxuandung.yt@quangtri.gov.vn

 

PHÒNG BAN

2

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

1

Nguyễn Thị Hà

Trưởng phòng

0914132777

nguyenthihaa.yt@quangtri.gov.vn

2

Đặng Thị Ngọc Châu

Phó trưởng phòng

0942574686

dangthingocchau.yt@quangtri.gov.vn

3

PHÒNG NGHIỆP VỤ DƯỢC

1

Phan Văn Khánh

Trưởng phòng

0913449569

phanvankhanh.yt@quangtri.gov.vn

2

Nguyễn Hoàng

Phó trưởng phòng

0914009495

nguyenhoang.yt@quangtri.gov.vn

3

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó trưởng phòng

0983262559

nguyenthithuhang.yt@quangtri.gov.vn

4

 THANH TRA

1

Hoàng Thanh Sơn

Chánh Thanh tra

0916043595

hoangthanhson.yt@quangtri.gov.vn

2

Phùng Thị Anh Nga

Phó Chánh thanh tra

0914312159

phungthianhnga.yt@quangtri.gov.vn

5

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 

1

Đào Thị Minh Hồng

Q. Trưởng phòng

0912016567

daothiminhhong.yt@quangtri.gov.vn

2

Ngô Thị Ngọc Quỳnh

Phó trưởng phòng PT

0905005127

ngothingocquynh.yt@quangtri.gov.vn

6

PHÒNG NGHIỆP VỤ Y

1

Lê Đức Dũng

Trưởng phòng

0973896545

leducdung.yt@quangtri.gov.vn

2

Trần Thị Phước Hiền

Phó trưởng phòng

0911333990

tranthiphuochien.yt@quangtri.gov.vn

II

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

1

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

1

Hoàng Đình Ấn

Chi cục trưởng

0913446195

hoangdinhan.yt@quangtri.gov.vn

2

Lê Quốc Dũng

Phó Chi cục

0917101579

lequocdung.yt@quangtri.gov.vn

2

CHI CỤC DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH

1

Trương Hữu Thiện

Chi cục trưởng

0905140639

truonghuuthienttyt@gmail.com

2

Nguyễn Hương Chương

Chi cục phó

0905282117

nguyenhuongchuong.yt@quangtri.gov.vn

3

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG TRỊ

1

Phan Xuân Nam

Giám đốc

0914241219

phanxuannam.yt@quangtri.gov.vn

2

Nguyễn Thị Luyến

Phó Giám đốc

0905152909

nguyenthiluyen.yt@quangtri.gov.vn

3

Lê Văn Lâm

Phó Giám đốc

0982061690

nguyenthiluyen.yt@quangtri.gov.vn

4

Trương Vĩnh Quý

Phó Giám đốc

0914979418

truongvinhquy.yt@quangtri.gov.vn

4

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC VĨNH LINH

1

Lê Mạnh Hùng

Giám đốc

0914178404

lemanhhungb.yt@quangtri.gov.vn

2

Trần Cảnh Toàn

Phó giám đốc

0949402777

trancanhtoan.yt@quangtri.gov.vn

3

Đặng Văn Minh

Phó giám đốc

0987506393

dangvanminh.yt@quangtri.gov.vn

5

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRIỆU HẢI

1

Lê Thanh Dương

Giám đốc

0914053469

lethanhduong.yt@quangtri.gov.vn

2

Phan Thanh Hiền

Phó giám đốc

0905959466

phanthanhhien.yt@quangtri.gov.vn

3

Lê Quang Tuyến

Phó Giám đốc

0914165719

lequangtuyen.yt@quangtri.gov.vn

6

BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA LAO VÀ BỆNH PHỔI

1

Trương Huyền Trường

Giám đốc

0905059313

truonghuyentruong.yt@quangtri.gov.vn

2

Nguyễn Đặng Thắng

Phó Giám đốc

0918338252

nguyendangthang.yt@quangtri.gov.vn

3

Nguyễn Văn Thi

Phó Giám đốc

0914064808

nguyenvanthi.yt@quangtri.gov.vn

7

BỆNH VIỆN MẮT

1

Nguyễn Quỳnh

Giám đốc

0913277949

nguyenquynh.yt@quangtri.gov.vn

2

Bùi Thị Vân Anh

Phó Giám đốc

0935304076

buithivananh.yt@quangtri.gov.vn

3

Nguyễn Quang Bộ

Phó Giám đốc

0983126322

nguyenquangbo.yt@quangtri.gov.vn

8

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CỬA TÙNG

1

Lê Thị Liễu

Giám đốc

0945414579

lelieu_phcn @gmail.com

2

Hoàng Thanh Chương

Phó giám đốc

0942009557

Docterchuong @yahoo.com

9

PHÒNG QUẢN LÝ SỨC KHỎE CÁN BỘ TỈNH

1

Nguyễn Năng Thuận

Trưởng phòng

0917105345

nguyennangthuan.yt@quangtri.gov.vn

2

Nguyễn Đức Dũng

P.Trưởng phòng

0899228222

nguyenducdung.yt@quangtri.gov.vn

10

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH

1

Nguyễn Đức Nghiêm

Giám đốc

0914444252

nguyenducnghiem.yt@quangtri.gov.vn

2

Nguyễn Cường

Phó Giám đốc

0914134714

nguyencuong.yt@quangtri.gov.vn

3

Lê Việt

Phó Giám đốc

 0914178326

leviet.yt@quangtri.gov.vn

4

Đặng Hân

Phó Giám đốc

0905425945

danghan.yt@quangtri.gov.vn

11

TRUNG TÂM PHÁP Y TỈNH QUẢNG TRỊ

1

Lê Phước Nho

Phó Giám đốc phụ trách

0914573222

lephuocnho.yt@quangtri.gov.vn

12

TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA TỈNH QUẢNG TRỊ

1

Nguyễn Văn Nghĩa

Giám đốc

0942271268

nguyenvannghiab.yt@quangtri.gov.vn

2

Trần Xuân Sang

Phó Giám đốc

0914131864

tranxuansang.yt@quangtri.gov.vn

13

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM

1

Nguyễn Văn Quang

Giám đốc

0973099 555

nguyenvanquang.yt@quangtri.gov.vn

2

Hoàng Thị Thuý Hồng

Phó Giám đốc

0914457 976

hoangthithuyhong.yt@quangtri.gov.vn

3

 Hoàng Xanh Xuân

Phó Giám đốc

0913449569

hoangxanhxuan.yt@quangtri.gov.vn

14

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VĨNH LINH

1

Nguyễn Tất Minh

Giám đốc

0979334415

nguyentatminh.yt@quangtri.gov.vn

2

Nguyễn Thanh Tùng

Phó Giám đốc

0915311656

nguyenthanhtung.yt@quangtri.gov.vn

15

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN GIO LINH

1

Trần Đức Linh

Giám đốc 

0989225559

tranduclinh.yt@quangtri.gov.vn

2

Dương Văn Phúc

Phó giám đốc

0905250549

duongvanphuc.yt@quangtri.gov.vn

16

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ

1

Hoàng Quốc Vũ

Giám đốc

0934950555

hoangquocvu.yt@quangtri.gov.vn

2

Lê Đan Tâm

Phó Giám đốc

0914355739

ledantam.yt@quangtri.gov.vn

3

Nguyễn Chơn Viễn

Phó Giám đốc

0914058899

nguyenchonvien@yahoo.com.vn

4

Hoàng Thị Tuyết Nhung

Phó Giám đốc

0914646739

hoangthituyetnhung.yt@quangtri.gov.vn

17

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TRIỆU PHONG

1

Võ Thanh Tâm

Giám đốc

0914.096.515

vothanhtam.yt@quangtri.gov.vn

2

Lê Hoàng Việt

Phó giám đốc

0989637563

lehoangviet.yt@quangtri.gov.vn

3

Nguyễn Chiến Thắng

Phó giám đốc

0943044559

nguyenchienthanga.yt@quangtri.gov.vn

4

Hoàng Trọng

Phó giám đốc

0905669720

hoangtrong.yt@quangtri.gov.vn

18

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

1

Phạm Bá Công

Giám đốc

0982256027

phambacong.yt@quangtri.gov.vn

2

Đỗ Hồng Thanh

Phó giám đốc

0914078090

dohongthanh.yt@quangtri.gov.vn

3

Hoàng Hữu Hóa

Phó giám đốc

0905282160

hoanghuuhoa.yt@quangtri.gov.vn

19

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HẢI LĂNG

1

Hồ Văn Lộc

Giám đốc

0945680668

hovanloc.yt@quangtri.gov.vn

2

Nguyễn Đình Nam

Phó giám đốc

0914089570

nguyendinhnam.yt@quangtri.gov.vn

3

Phan Khắc Thạnh

Phó giám đốc

0948291669

phankhacthanh.yt@quangtri.gov.vn

20

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CAM LỘ

1

Nguyễn Quảng

Giám đốc

0913547180

nguyenquanga.yt@quangtri.gov.vn

2

VõThanh Bình

Phó Giám đốc

0327783333

vothanhbinh.yt@quangtri.gov.vn

3

Nguyễn Tự Đại

Phó Giám đốc

0946144225

nguyentudai.yt@quangtri.gov.vn

21

TRUNG TÂM Y TẾ  HUYỆN ĐAKRÔNG

1

Đinh Quang Nhật

Giám đốc

0914164605

dinhquangnhat.yt@quangtri.gov.vn

2

Văn Thanh

Phó Giám đốc

0914136420

vanthanh.yt@quangtri.gov.vn

3

Hồ Kim Quốc

Phó Giám đốc

0918958897

hokimquoc.yt@quangtri.gov.vn

22

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HƯỚNG HOÁ

1

Lâm Chí Đức

Giám đốc

0914178334

lamchiduc.yt@quangtri.gov.vn

2

Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc

0982290426

trananhtuan.yt@quangtri.gov.vn

3

Đoàn Thị Kim Dung

Phó Giám đốc

0947621333

doanthikimdung.yt@quangtri.gov.vn

23

TRUNG TÂM Y TẾ QUÂN DÂN Y HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ

1

Lê Văn Danh

Giám đốc

0931909456

levandanh.yt@quangtri.gov.vn

]]>