Chi tiết tin kế hoạch y tế - Sở Y tế

 
Danh sách đơn vị ủng hộ khắc phục ảnh hưởng mưa lũ năm 2020: 1. Văn phòng Sở Y tế: 10.900.000đ 2. Trung tâm GĐYK: 1.700.000đ 3. Bệnh viện Mắt: 3.200.000đ 4. Bệnh viện tỉnh: 24.320.000đ 10. Bệnh viện Lao phổi: 4.000.000đ
Thư viện ảnh
Thống kê

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 166

Tổng lượt truy cập: 1.562.905

Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 87/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án “Phát triển hệ thống y tế, nâng cao chất lượng hoạt động các cơ sở y tế công lập đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2026, định hướng đến năm 2030”

16:39, Thứ Tư, 20-12-2023

Nội dung đính kèmKế hoạch triển khai

 

Các tin khác